COVID-19 në Republikën e Maqedonisë së Veriut:
Vlerësimi i ndikimit socio-ekonomik

Duke marrë parasysh që qeveritë në gjithë botën janë duke marrë masa drastike për të ngadalësuar përhapjen e virusit korona, ndikimi i këtyre veprimeve do të vazhdojë të ketë ndikime dëmtuese mbi ekonominë dhe qëndrimin social të segmentit më të cenuar të popullsisë. Maqedonia e Veriut nuk është një përjashtim. Deri më tani, janë prekur dhjetëra mijë vende pune, shumica prej të cilëve janë në fund të spektrit të pagave dhe ndikimi mbi hotelieri, turizëm dhe tregtinë me pakicë janë më shqetësuese. Kjo faqe interneti ishte dizajnuar për të siguruar një pasqyrë të ndikimit socio-ekonomik duke mbledhur dhe monitoruar të dhëna të rëndësishme të hapura dhe të shpeshta për sektorët më të prekur në ekonomi dhe segmente të shoqërisë.

SHKARKO RAPORTIN E PLOTDownload full report icon