Vlerësimi i ndikimit socio-ekonomik

DIMENSIONE TË CENUESHMËRISË

Pandemia me COVID-19 është më shumë se një krizë shëndetësore. Ajo po ndikon shoqëritë dhe ekonomitë në thelbin e tyre dhe do të lejojë segmentin më të cenuar të popullsisë që të përballohet me mbetjet e ndikimit. Dhjetëra mijëra vende pune janë ndikuar deri më tani dhe shumica janë në fund të spektrit të pagave dhe ndikimi i padrejtë i grupeve të cenuar me siguri do të rrit varfërinë dhe pabarazitë si në përmasa kombëtare, ashtu edhe ato globale. Si rezultat, varfëria e fëmijëve dhe pabarazia gjinore janë në rritje. Për herë të parë me dekada, numri i grave të papunësuara e ka tejkaluar numrin e burrave të papunësuar në vend. Të qenit të vetëdijshëm për ndikimin e COVID-19 në grupet e cenuar është thelbësore për të informuar dhe krijuar përgjigjet e qeverive dhe partnerëve për rimëkëmbjen nga kriza dhe për të siguruar që askush nuk do të mbetet i lënë mbrapa.

Ndikimi mbi papunësinë

45,543 vende pune
have been lost
janë humbur që prej fillimit të pandemisë

Ka një rritje prej
43% të papunësisë
që prej shpërthimit të pandemisë

Një krijim i vogël por i qetë
i vendeve të punës
që prej majit të vitit 2020

Pabarazia gjinore

Ka një rritje të qetë
të papunësisë së grave
që prej majit të vitit 2020

Në shtator të vitit 2020 numri i
grave të papunësuara ka tejkaluar
atë të burrave për herën e parë me dekada

Qershori 2020 është muaji më i vështirë me
12,268 të papunë të ri

Papunësia e grave sipas grupeve të moshës

Papunësia e grave ka qenë (mesatarisht)
në ulje gjatë 15 viteve të fundit
për gjitha grupet e moshave

Gjyma e parë e vitit 2020 tregon një shkallë të caktuar të
rritjes për gjitha grupet e moshave
prej 30-59 vjeç, me siguri për shkak të COVID-19

Grupet e moshave 50-59 vjeç janë të prekur më shumë me
rritje të papunësisë prej rreth 24%
ose 3.4 pikë për 6 muajt e parë të vitit 2020

Papunësia në pjesët urbane/rurale

Shpërndarja urbane/rurale e papunësisë
është shumë e qetë
që prej nisjes së pandemisë

Mesatarisht
6 prej 10 të papunëve
vijnë nga pjesët urbane

Rritja e menjëhershme e papunësisë
që prej prillit 2020 nuk ndikon
shpërndarjen urbane/rurale të papunësisë

Ndikimi mbi varfërinë

Norma e varfërisë ishte e qëndrueshme gjatë viteve të fundit
por pritet një rritje në vitin 2020 (23.3%)
kryesisht për shkak të COVID-19

Nëse nuk do të ishin masat qeveritare ekonomike dhe sociale
masat e vitit 2020
norma e varfërisë do të ishte më e lartë

Rreth një prej katër qytetarëve
në vend janë në rrezik nga varfëria dhe përjashtimi social

Ndikimi mbi varfërinë e fëmijëve

Më tepër se 16,000 fëmijë
me siguri do të ulen nën pragun e varfërisë si rezultat i krizës me COVID-19

Norma relative e varfërisë së fëmijëve do të
rritet në një vlerësim prej 33.3%
një normë që nuk është vërejtur gjatë dekadës së fundit

Amvisëritë me
3+ fëmijë
me siguri do të jenë në rrezik të përfshihen në varfëri për shkak të COVID-19