Vlerësimi i ndikimit socio-ekonomik

DOKUMENTET

Vlerësimi socio-ekonomik i ndikimit të COVID-19 në Maqedoninë e Veriut
download .pdf
COVID-19 Ndikimi socio-ekonomik mbi qytetarët, analizë
download .pdf
COVID-19 Ndikimi socio-ekonomik mbi bizneset, analizë
download .pdf