Vlerësimi i ndikimit socio-ekonomik

KRAHASIMI RAJONAL

Kriza do të ketë ndikim të gjerë në gjithë Evropën Juglindore. Shtetet që mbështeten në turizmin për PBB e tyre si Mali i Zi dhe Kroacia do të jenë më rëndë të goditura. PBB e tyre në vitin 2020 pritet të ulet për 9%. Maqedonia e Veriut është në grupin e vendeve të goditura mesatarisht, bashkë me Bullgarinë. Përkeqësimi i pasqyrës ekonomike në rajonin mund gjithashtu të vërehet në indikatorët e tregut të aksioneve.

Krahasimi i PBB sipas vendeve

Më vështirë janë të goditura ekonomitë e varura
nga turizmi si Kroacia dhe Mali i Zi
me mbi -9%

Rritje pozitive pritet në
gjitha vendet e rajonit në
vitin 2021

Ulje e pritur të PBB në Ballkanin Perëndimor është
-5.7%, që shkakton recesion më të
vështirë sesa kriza financiare e vitit 2009

Indikatori i Tregut të Aksioneve në vitin 2020

Çmimet e aksioneve janë ulur
për 25-35%
në pikën më të ultë

Rimëkëmbje e vogël që nga kjo periudhë
por sërish 14-21%
ulje nga koha para krizës

Bursa e Maqedonisë
MBI-10
është më pak e prekur