Проценка на социоекономското влијание

ДОКУМЕНТИ

Социоекономското влијание на КОВИД-19 Во Северна Македонија
преземи .pdf
Социоекономското влијание на КОВИД-19 врз граѓаните, анкета
преземи .pdf
Социоекономското влијание на КОВИД-19 врз бизнисите, анкета
преземи .pdf