Ковид-19 во Република Северна Македонија:
Проценка на социоекономското влијание

Владите насекаде во светот преземаат драстични мерки за да го намалат ширењето на корона вирусот, но ефектот на тие мерки ќе продолжи да има штетни последици врз економијата и социјалниот статус на најранливиот дел од населението. Северна Македонија не е исклучок. Досега се погодени десетици илјади работни места, повеќето од нив најдолу на спектарот на платите, а најмногу загрижува ефектот врз угостителството, туризмот и малопродажбата. Оваа веб-страница е креирана за да се даде преглед на социоекономското влијание преку прибирање и следење на релевантни, отворени и чести податоци за најпогодените сектори од економијата и сегменти од општеството.

ПРЕЗЕМЕТЕ ГО ЦЕЛИОТ ИЗВЕШТАЈDownload full report icon